ANTYKOROZYJNA OCHRONA
KONSTRUKCJI METALOWYCH
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
W SFERZE ENERGETYKI, METRO, TRANSPORTU DROGOWEGO I KOLEJOWEGO
MOSTOWYCH OPARĆ I BARIER
Czytać dalej
Zawiera 96% cynku!
Dla stosowania w celu antykorozyjnej ochrony metalu i konstrukcji metalowych sposobem zimnego cynkowania (utworzy antykorozyjne pokrycie, utrzymujące 96% cynku).

WT 2312-001-61702992-2009, świadectwo rejestracji znaku towarowego № 441381 od 20.07.2011.

Ochronno-dekoracyjna kompozycja
Metalowo-polimerowa aluminiowo-napełniona ochronno-dekoracyjna kompozycja.

WT 2312-002-61702992-2009, świadectwo rejestracji znaku towarowego № 426455 od 23.12.2010.