O spółce

Šaltas Сinkavimas

«Šaltas Сinkavimas», UAB była założona w 2009 roku przez specjalistów w sferze ochrony metali przed korozją.

Towarzystwo dynamicznie rozwija się, przede wszystkim, dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii do swoich opracowań.

Na bazie towarzystwa było otwarte własne produkowanie kompozycji dla zimnego cynkowania metalu i konstrukcji metalowych «GALVANOL®», ochronno-dekoracyjnej metalowo-polimerowej kompozycji «ALINOL®», propozycja usług cynkowania.

«Šaltas cinkavimas», UAB jest ekskluzywnym przedstawicielem fabryki Sp. z o.o. «NPCAZ» i znaków towarowych «GALVANOL®», «ALINOL®» na terytoria Litwy i Unii Europejskiej.