Zawiera 96% cynku!
Dla stosowania w celu antykorozyjnej ochrony metalu i konstrukcji metalowych sposobem zimnego cynkowania (utworzy antykorozyjne pokrycie, utrzymujące 96% cynku).

WT 2312-001-61702992-2009, świadectwo rejestracji znaku towarowego № 441381 od 20.07.2011.

Ochronno-dekoracyjna kompozycja
Metalowo-polimerowa aluminiowo-napełniona ochronno-dekoracyjna kompozycja.

WT 2312-002-61702992-2009, świadectwo rejestracji znaku towarowego № 426455 od 23.12.2010.


O TECHNOLOGII

Korozja jest termodynamicznie nieuchronna, jednak właśnie termodynamika podpowiada najefektywniejszy sposób walki z korozją: katodową antykorozyjną ochronę - przy takim sposobie ochrony reakcja zniszczenia żelaza robi się termodynamicznie niemożliwa, a zatem, korozja w całości ustaje! Pozostałe sposoby mniej efektywne: inhibitory tylko zwalniają proces, barierowe pokrycia skłonne do lokalnej i podbłonowej korozji.

Źródłem katodowej antykorozyjnej ochrony może być zarówno zewnętrzny prąd jak i prąd elementu galwanicznego, powstającego przy kontakcie żelaza z pewnymi aktywnymi metalami, w szczególności z cynkiem. Cynkowanie można stosować różnymi sposobami: gorącym, galwanicznym, termodyfuzyjnym i t. d. Jednak szereg ograniczeń do każdej z metody nie pozwala obronić wszyscy bez wyjątku obiekty. W tej sytuacji na pomoc przychodzi metoda zimnego cynkowania. Jak on działa?

galvanizing_scheme

ZIMNE CYNKOWANIE

Zimne cynkowanie - to stosowanie metody, charakterystycznej dla materiałów barwnych - lakierowych, na przygotowaną powierzchnię specjalnej cynkowej kompozycji, utrzymującej aktywny cynk wysokiej chemicznej czystości, polimerowi łączący i lotni agenci. Przy tym, trzeba rozumieć, że obecność cynkowego proszku w organicznym lakierze z rozpuszczalnikiem jeszcze nie robi tego kompozycji zimnym cynkowaniem.

W CZYM RÓŻNICA?

W-pierwszych, kompozycja powinna stosować się jak samodzielne pokrycie (inaczej to już nie cynkowanie, lecz system pokryć), po drugie ona powinna posiadać antykorozyjnym działaniem, które posiadają pozostałe metody cynkowania.

Cynkowe pokrycia, poza zależnością od sposobu ich stosowania, posiadają antykorozyjnym działaniem tylko dopóty, aż oni są zdolne aktywnie rozpuszczać się pod działaniem zewnętrznej korozyjnej środy. Jeżeli zaś cynk traci zdolność aktywnie rozpuszczać się, to jego katodowe ochronne działanie spada aż do całkowitego zniknięcia! Zdolność polimerowej powłoki blokować rozpuszczenie cynku przy twierdzeniu pewnych typów łączących uniemożliwia antykorozyjna ochronę w takich pokryciach (w szczególności: poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe).

Większość cynkowonapełnionych materiałów przedstawionych na rynku są wykorzystywane w charakterze gruntu w systemach pokryć « grunt-finisz » albo «grunt-pośrednia warstwa-finisz», antykorozyjnej ochrony takie składy nie posiadają, a więc zimnym cynkowaniem nie stają się i wykonują tylko barierowe funkcje.

logo_galvanol_gray_small

Naukowo-produkcyjne Centrum Antykorozyjnej Ochrony opracowało, opatentowało i produkuje kompozycja «Galvanol®». Cynkowe pokrycie na jej podstawie posiada antykorozyjnym działaniem, charakterystycznym dla innych rodzajów cynkowania, może być wykorzystywano jak samodzielne pokrycie, nie wymaga stosowania finiszowych warstw.

Pokrycie na bazie kompozycji «Galvanol®» - to cienko-warstwowe cynkowe pokrycie, skutecznie ochraniające metale żelazne przed korozją, posiadające wysokie właściwości ochronne, wysoką lepkością do metalowym powierzchniom.

high_defense WYSOKIE
WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE
high_adgesy WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
one_layer SAMODZIELNE POKRYCIE

Kompozycja dla zimnego cynkowania «Galvanol®» jest przeznaczona do antykorozyjnej ochrony zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przemysłowej instalacji i metalowych konstrukcji.

Pokrycie na bazie kompozycji «Galvanol®» zapewnia jednocześnie aktywną (katodową) i pasywną (barierową) ochronę przed korozją.

Kompozycja dla zimnego cynkowania «Galvanol®» można stosować w takich obwodach, jak przemysłowe i budownictwo lądowe, transportowe budownictwo, naftowo-gazowy kompleks, energetyka, obiekty kolei i metra, portowe i wodne budowle, transport samochodowy.

reward

W 2010 - m rokowi były wprowadzone próby przyśpieszonymi korozyjno-elektrochemicznymi metodami po wynikach, których Centralna naukowo-badawcza Instytucja Korozji i Certyfikacja (CNIIKS) wydała zawarcie №159/67-3 z 01.12.10, że pokrycie «Galvanol®» na węglowej stali w środowiskach wodnych (morska i woda słodka) i atmosferycznych warunkach po ochronnej zdolności nie ustępuje czyż przewyższa gorące cynkowanie.

W 2012 - m rokowi w próbnym laboratorium SA jednostka badawczo-rozwojowa «Lakierowo -Farbowe Pokrycie» przeprowadzały się próby pokrycia z nadcięciem na bazie kompozycji «Galvanol®» na odporność do solowej mgły. Wzory z grubością pokrycia od 70 do 130 μm przestali w kamerze dłużej nisz 1000 godzin. W tej samej laboratoria w 2012 - m rokowi przeprowadzały się próby po GOST 9.401 metodzie 6 (UCHŁ 1).

NIEZAPRZECZALNE ZALETY KOMPOZYCJI «GALVANOL®»

Niezawodnie zapewnia długotrwałą antykorozyjną (katodową) ochronę metali żelaznych, lekkość w stosowaniu (nanosi się każdą metodą, charakterystyczną dla umieszczenia lakierniczo-farbiarskich pokryć: pędzlem, wałkiem, rozpyleniem i t. d.), szybkie wysychanie (30 min), stosowanie przy negatywnych temperaturach (-35 °C) i wysokiej wilgotności, zdatność do remontu, długi okres służby pokrycia. Kompozycja jest jednoskładnikową.

Wszystko, co jest potrzebne - to przygotować powierzchnię, dokładnie zmieszać mikserem i nanieść dowolnym wygodnym sposobem!

Niestety, obecność na rynku nisko jakościowych materiałów, utrzymujących w swoim składzie cynk i podających się wskutek nieporozumienia za zimne cynkowanie, dyskredytuje samą ideę takiego sposobu antykorozyjnej ochrony ze stosowaniem specjalnych antykorozyjnych składów. Tak zaś swoją negatywną rolę gra obecność na rynku fałszywej produkcji. Konsumenci po prostu nie wierzą, ze taka ochrona jest możliwa!