Antykorozyjna ochrona konstrukcji metalowych

Antykorozyjna ochronna kompozycja dla zimnego cynkowania «GALVANOL®» jest powszechnie używana dla długoterminowej antykorozyjnej ochrony różnych konstrukcji metalowych. Kompozycja jest używana jak ochronny grunt pod każde organicznie rozpuszczalne dekoracyjne materiały barwne- lakierowe. Dopuszcza się używanie kompozycji «GALVANOL®» jak jednego podstawowego pokrycia.

Przy tym odzyskane pokrycie ochronne, naniesione na zawczasu przygotowaną powierzchnię konstrukcji metalowej, według swoich ochronnych charakterystyk jest identyczne cynkowym pokryciom, które otrzymują się przy stosowaniu innych sposobów cynkowania metalu.

INNE DZIEDZINY STOSOWANIA: