Antykorozyjna ochrona mostowych oparć i barier

Ochronna kompozycja dla zimnego cynkowania «GALVANOL©» jest szeroko stosowana przy budownictwie oparć i barier jezdni i mostów. Tu kompozycja jest używana jak cynkowy ochronny grunt z dalszym pokryciem dowolną dekoracyjną barwą.

W sumie okres służby tego systemu z dwóch pokryć nie ustępuje a często znacznie przewyższa po właściwościach ochronnych pokrycia, otrzymywane przez metodę gorącego cynkowania metali.

Więcej tego, używanie kompozycji dla cynkowania «GALVANOL©» przy budownictwie oparć i barier jezdni i mostów w większości przypadków jest jedynie możliwą metodą, stosowaną do długotrwałej ochrony przed korozją, ponieważ nie każdy niosący element mostowego urządzenia można ocynkować metodą gorącego cynkowania z powodu dużych rozmiarów.

INNE DZIEDZINY STOSOWANIA: