Alinol Ochronno-dekoracyjna kompozycja
Ochronno-dekoracyjna kompozycja Ochronno-dekoracyjna kompozycja

Ochronna-dekoracyjna kompozycja «Alinol»

«Šaltas Sinkavimas» UAB proponuje wysokiej jakości skład «Galvanol®» dla zimnego cynkowania.

Ta kompozycja na sto procentów zapewnia antykorozyjne ochronne działanie, które jest charakterystyczne dla innych sposobów cynkowania metalu. Także proponujemy metalowo-polimerowy aluminiowo-napełniony ochronno-dekoracyjny skład «ALINOL®». Obie kompozycji już gotowe do używania i lekko nanoszą się na metalowe powierzchnie dowolnym dostępnym sposobem umieszczenia lakierowo-farbowego pokrycia przy temperaturze powietrza od -30 °C do +50 °C, przy każdej wilgotności otaczającej środy.

PARAMETRY TECHNICZNE OCHRONNEJ KOMPOZYCJI «ALINOL®»

Wygląd zewnętrzny Po wysychaniu błona powinna być równa, jednorodna, bez obcych elementów i zacieków, błyszcząca
Kolor Metalizowany
Lepkość 40 с
Zawarto substancji stałych (% mas.) 26%
Czas schnięcia do st. 3 w temp. 20°C 20-30 min
Czas pełnego schnięcia 24 godziny
Temperatura przy nanoszeniu -30°С — +50°С
Giętkość, mm 2
Przyczepność, stopni 1
Gęstość składu przy 20°C 950 kg/m3
Termin Nielimitowany
Pakowanie Puszka, 18 kg
Rozpuszczalnik Benzynowy rozpuszczalnik
Zużycie 130-150 g/m2

TECHNOLOGJA NANOSZENIA FINISZOWEJ OCHRONNEJ-DEKORACYJNEJ KOMPOZYCJI «ALINOL®»

Technologiczny proces nanoszenia finiszowego ochronnej-dekoracyjnej kompozycji «ALINOL®» składa się z następujących konsekwentnie wykonywanych operacji:

  1. Przygotowywanie powierzchni do umieszczenia antykorozyjnego pokrycia;
  2. Przygotowywanie roboczego składu dla umieszczenia;
  3. Umieszczenie pokrycia ochronnego;
  4. Warstwowe suszenie pokrycia;
  5. Kontrola jakości antykorozyjnego pokrycia;
  6. Ostateczne wyrobienie antykorozyjnego pokrycia przed wprowadzeniem w eksploatację.

Jeżeli prace ze składem do antykorozyjnej ochrony odbywają się w zimny sezon roku, być potrzebnym:

  • Urządzenie ukrycia albo daszków do dobrej ochrony przed opadami atmosferycznymi;
  • Przy tym potrzebne, żeby temperatura obrabianego metalu była wyższa od punktu rosy na 3°C.

Technologiczny proces nanoszenia finiszowej ochronnej-dekoracyjnej kompozycji «ALINOL®» rekomenduje się urzeczywistniać w temperaturze powietrza nie niżej -30°C.

PRZYGOTOWYWANIE METALOWEJ POWIERZCHNI DLA NANOSZENIA POKRYCIA «ALINOL®»

Powierzchnie przed nanoszeniem finiszowej ochronnej-dekoracyjnej kompozycji «ALINOL®» powinno być najpierw pokryte kompozycją dla zimnego cynkowania «Galvanol®».

Nanoszenie kompozycji na powierzchnie, nie pokryte kompozycją dla zimnego cynkowania «Galvanol®», nie dopuszcza się.

Wszystkie części wyrobów, podlegające ochronie, powinni być dostępni dla oglądania, przygotowywania powierzchni, umieszczenia pokrycia i kontroli jakości.

Przed nanoszeniem finiszowej ochronnej-dekoracyjnej kompozycji «ALINOL®» metalową powierzchnię powinno przygotować: stal (walcowane metali) — odpylić (przy potrzebie).

Roboczy skład nanosi się na oczyszczoną i oczyszczoną od kurzu powierzchnię nie później, niż za 12 godzin, jeżeli konstrukcje metalowe znajdują się na otwartym powietrzu, i 48 godzin, jeżeli oni znajdują się w pomieszczeniu.

PRZYGOTOWYWANIE ROBOCZEJ KOMPOZYCJI «ALINOL®»

Finiszowa ochronna-dekoracyjna kompozycja «ALINOL®» jest w całości gotowa do stosowania dla nanoszenia rozpylaczem z górnym rozmieszczaniem baczka i średnicą dyszy 2,0 mm. W przypadku potrzeby materiał dopuszcza zmieszanie rozpuszczalnikami solwent (naftowy albo węglowy), ksylenem.

Rozcieńczać finiszowy ochronny-dekoracyjny skład «ALINOL®» innymi rozpuszczalnikami nie dopuszcza się.

Finiszowy ochronny-dekoracyjny skład «ALINOL®» przed naniesieniem należy dokładnie wymieszać w pojemności do jednorodnej masy nasadzaniem na wiertarkę i rozmieszać przed każdym załadunkiem baczka rozpylacza.

NANIESIENIE KOMPOZYCJI «ALINOL®»

Kompozycja nanosi się na oczyszczoną i odpyloną powierzchnię nie później, niż za 12 godzin, jeżeli konstrukcje metalowe znajdują się na otwartym powietrzu, i 48 godzin, jeżeli metal znajduje się w pomieszczeniu. Niezależne od wybranego sposobu nanoszenia kompozycji na przygotowaną powierzchnię połączenia spawane a także miejsca, trudnodostępne dla nanoszenia kompozycji wyposażeniem malarskim, należy z początku pomalować pędzlem.

Przy obecności szpar i ukrytych pustek po spawaniu usunąć możliwość trafiania wilgoci w te miejsca (dowolnymi sposobami izolacji przeciwwilgociowej, niebrudzącymi powierzchnia).

Przy pneumatycznym natrysku konstrukcja powinna być czysta od zabrudzeń, wcześniej naniesionych lakierowych-farbowych materiałów. Rozcieńczenie finiszowej ochronnej-dekoracyjnej kompozycji «ALINOL®» przy potrzebie jest możliwe używając rozpuszczalniki solwent czy ksylen, ilość rozpuszczalnika do 5% mas. Ciśnienie powietrza 0,2-0,3 MPa (2-3 bar). Średnica dyszy 2,0 mm. W czasie pracy należy się okresowo przemieszać finiszowy ochronny-dekoracyjny skład dowolnym sposobem (każde 20-30 min.). Skład nanosi się warstwowo, pokrywając brzeg wcześniej naniesionej warstwy. W sumie grubość pokrycia powinna być min 40 μm — max 160 μm. Przy nanoszeniu na konstrukcje z nieznacznymi deformacjami mechanicznymi można powiększyć maksymalną grubość pokrycia do 200 mkm.

Wszystkie prace po nanoszeniu kompozycji «ALINOL®» przeprowadzają się w temperaturze od -30 °C do +50 °C i wilgotności względnej do 90%.

Skład można nanosić na wilgotną powierzchnię. Przy tym na powierzchnie nie powinno być wilgoci w charakterze kapel, a przy minusowych temperaturach unikać obecności skórki lodu. Rekomenduje się używać daszki przy naniesieniu pokrycia w warunkach opadów (śnieg, deszcz).

Finiszowy ochronny-dekoracyjny skład «ALINOL®» można nanosić na powierzchnię wyjątkowo za pomocą pistoletu do malowania natryskowego.

NORMY ZUŻYCIA FINISZOWEJ OCHRONNEJ-DEKORACYJNEJ KOMPOZYCJI «ALINOL®»

Stosując finiszowy ochronny-dekoracyjny skład «ALINO®» norma zużycia składu przy prawidłowym zachowaniu technologii nie może przekraczać 150 gram na 1 m2 powierzchni metalu.

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości przeprowadzanych antykorozyjnych prac trzeba urzeczywistniać w procesie wykonania każdego z oddzielnych etapów prac, a także po pełnym ich zakończeniu.

Jakość pokrycia ocenia się przy zewnętrznym oglądaniu. Po polimeryzacji pokrycie nie powinno utrzymywać przechodzących na wylot porów a także widzianych obrażeń i pęcherzy.

Po wysychaniu trzeba przyprowadzić kontrolę grubości pokrycia za pomocą grubościomierzu.

USUWANIE DEFEKTÓW I NAPRAWA ANTYKOROZYJNEGO POKRYCIA

Wadliwe miejsce (odejście warstwy, wzbicie i t. p.), które powstało w procesie naniesienia pokrycia a także eksploatacji, podlega natychmiastowemu usuwaniu. Wadliwy odcinek powinno oczyścić ściernym papierem, odtłuścić i wysuszyć.

Na przygotowaną powierzchnię nanieść antykorozyjne pokrycie zgodnie z technologią naniesienia.

Grubość pokrycia na metalowej powierzchni należy określać za pomocą grubościomierzu.

TRANSPORTOWANIE I PRZECHOWYWANIE KOMPOZYCJI

Finiszowy ochronny-dekoracyjny skład «ALINOL®» transportują wszystkimi rodzajami transportu w transporcie krytym zgodnie z zasadami przewozy gruzów, działającymi na każdym rodzaju transportu.

Materiał poleca się zachowywać w zamkniętych magazynowych wietrzonych pomieszczeniach albo pod daszkami w temperaturze nie wyżej 35°C. Przechowując przy bardziej wysokiej temperaturze producent nie gwarantuje zgodności materiału z żądaniami specyfikacji.

Finiszowa ochronna-dekoracyjna kompozycja «ALINOL®» powinna być przechowywana w hermetycznie zamkniętym opakowaniu producenta, usuwającym trafianie wilgoci, pyłu i innych zabrudzeń.

GWARANCJE PRODUCENTA

Producent gwarantuje zgodność końcowej produkcji z żądaniami specyfikacje, jeżeli przez konsumenta są zachowane warunki transportu i przechowywania a także zachowane wskazówki po stosowaniu.

Termin gwarancyjnego przechowywania kompozycji nieograniczony.